Kata-Kata Jawa Yang Saya Suka

Kata-kata Jawa


Urip Iku Urup (Hidup itu Nyala, Hidup itu hendaknya memberi faedah bagi orang lain disekitar kita, makin besar faedah yang sanggup kita berikan tentu akan lebih baik, namun sekecil apapun faedah yang sanggup kita berikan, jangan hingga kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat).

Memayu Hayuning Bawana, Ambrasta dur Hangkara (Manusia hidup di dunia mesti mengusahakan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan; serta memberantas sifat angkara murka, serakah dan tamak).

Sura Dira Jayaningrat, Lebur Dening Pangastuti (segala sifat keras hati, picik, angkara murka, cuma sanggup dikalahkan dengan perilaku bijak, lembut hati dan sabar).


Sepi ing Pamrih Rame ing Gawe, Banter tan Mbancangi, Dhuwur tan Ngungkuli (Bekerja keras dan bergairah tanpa pamrih; Cepat tanpa mesti mendahului; Tinggi tanpa mesti melebihi).

Alon-alon waton klakon Filosofi ini sesungguhnya terdiri dari pesan wacana safety. Padahal kandungan maknanya sungguh dalam. Filosofi ini mengisyaratkan wacana kehati-hatian, waspada, istiqomah, keuletan, dan yang terang wacana safety.

Nrimo ing pandum Arti yang mendalam menandakan pada perilaku Kejujuran, keiklasan, ringan dalam melakukan pekerjaan dan ketidak inginan untuk korupsi. Inti filosofi ini yakni Orang mesti iklas menerima hasil dari perjuangan yang telah ia kerjakan.

> Tan ngendhak gunaning janma (tidak merendahkan kepandaian manusia).Related : Kata-Kata Jawa Yang Saya Suka

0 Komentar untuk "Kata-Kata Jawa Yang Saya Suka"